About

Fra mamma og pappa putta fargestifter i hendene mine har jeg stort sett bodd over tegneblokka. Jeg følte meg ikke riktig hjemme før jeg på videregående kunne velge en studieretning som passet mine interesser. Etter tegning, form og farge tok jeg reklame, illustrasjon og design. Her fikk jeg virkelig vekket min fascinasjon for visuell utforming. Etter ytterligere film og animasjonsstudier har dette utviklet seg til en interesse for design tilknyttet spesielt disse fagene, slik som konseptkunst (sceneografi, set- og karakterdesign).

Mitt fokus på Stop Motion har gitt meg særlig erfaring med enkelte teknikker som cut-out/glassbord, pixelasjon og timelapse, for ikke å snakke om dukkeanimasjon som nok ligger mitt hjerte nærmest. Som bachelorproduksjon lagde jeg og min studievenninne (Sylvia B.Clausen) en 4 min teaser til en lengre kortfilm med navn «Håpet på bunnen». En animert kortfilm for voksne og unge voksne som tar for seg det å leve med kronisk sykdom i familien. (Kortfilmen er nå i pre.produksjon med støtte fra Østnorsk Filmsenter, Vestnorsk Filmsenter, Kjell Holm Stiftelsen og Fond for lyd og bilde).

InnenStop Motion har jeg godt kjennskap til den praktiske utførelsen, med teknikker og materialkunnskaper for Set-dressing og dukkekonstruksjon.

Jeg har stor respekt for hvordan alle ledd i et team eller en filmprosess utgjør en like viktig rolle, fra manus, storyboarding og konseptdesign til den mer tekniske gjennomføringen med set-dressing, dukkekonstruksjon, lyssetting og animering. Men også postproduksjon med lyskorreksjon, lydlegging, animering og spesialeffekter og hvordan alle de små elementene og valgene under vegs utgjør den endelige helheten. Jeg tror jeg har et estetiske overblikket som skal til for å evne å visualisere ideer.

Jeg er som mest effektiv når jeg har fler jern i ilden.

Ta kontakt dersom du skulle ha behov for meg til små eller store oppdrag!

Reklamer